Brønnøysund Elektriske AS

Gode ekspertråd

Eier/brukers ansvar

Eier er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret. Eier/bruker har ansvaret for at anlegget jevnlig blir kontrollert med tanke på nødvendig vedlikehold. Eier må sørge for at installasjonen til enhver tid er i henhold til regelverket.

Belysning og varme

Vær oppmerksom på brannfaren ved for store pærer og at ”svidde” lampeskjermer kan være et tegn på dette. Tildekking av ovner kan medføre stor brannfare. Vær også oppmerksom på avstand fra ovner, lamper, lavvoltlamper til brennbare deler.

Kabler og skjøteledninger

Skjøteledninger kan både være brann- og snublefeller. Det må ikke benyttes skjøteledninger til apparater med høye belastninger. Det må også benyttes riktig type bevegelig ledning. Skjøteledninger skal ikke føres gjennom døråpninger, vinduer etc. Ved utstrakt bruk av skjøteledninger bør det installeres flere stikkontakter.

Spesielle hensyn i barnerom

Vær spesielt oppmerksom på installasjoner i barnerom. Eksempelvis kan løse lamper være en brannfelle dersom barn skulle ta lampen med seg under dynen. Løse ovner må heller ikke benyttes i barnerom.

Forsvarlig bruk av forbruksapparater (hvitevarer, brunevarer etc.)

Tørrkoking på komfyr er en av de vanligste brannårsakene. Her kan det være fornuftig å montere komfyrvakt, temperaturføler og lignende.

Tildekking av ovner er også en stor brannårsak. Dersom tørketrommel har lofilter så er det viktig at det renses ved jevne mellomrom.

Unngå at hvitevarer er i drift når du ikke er hjemme.

Apparater med standby-funksjon bør slås av med hovedbryter. Det finnes også utstyr for automatisk frakobling av apparatet, når dette ikke er i bruk. Det må monteres et galvanisk skille til LCD og plasma TV og PC med TV-kort. Kontakt elektroforhandler om dette. Elektrisk forbruksutstyr har begrenset levetid og bør skiftes ut og kasseres når det er blitt gammelt. Elektrisk utstyr er spesialavfall. Kassert elektrisk utstyr kan leveres gratis hos enhver forhandler som selger tilsvarende nytt utstyr.

Overspenningsvern

Kontakt en registrert elektroinstallatør om behovet for overspenningsvern. Spesielt installasjoner tilkoblet luftlinjer bør ha overspenningsvern montert. I tillegg til overspenningsvern i sikringsskapet kan det også være fornuftig å montere fin/pluggvern (sekundærvern av type som er forsikringsgodkjent for IT-nett) for ekstra vern av elektronikk som TV, PC og lignende. I boliger forsynt ved jordkabel bør det også være installert pluggvern. Pass på at du bruker FG-godkjent pluggbart vern og at du verner utstyr tilkoblet alle nettyper (strøm, tele, data, coax).

Jordfeilbryter

Jordfeilbryter(e) i anlegget er en fornuftig investering mot feil som kan oppstå i installasjonen. Selv om tidligere forskrifter ikke har hatt krav om jordfeilvern, anbefales dette på det sterkeste. Det er fornuftig å montere et jordfeilvern pr. kurs, eller automater med integrert jordfeilvern.

Brannslukningsutstyr og rømningsveier

Det skal finnes brannslokningsapparat eller brannslange i boligen. Disse skal værer i orden. Manometermål på slokkeapparat skal stå på grønt felt. Det er også fornuftig å snu apparatet opp ned en gang pr. år for å sjekke at ikke pulveret har klumpet seg.. Vær også oppmerksom på rømningsveier og at det er viktig at disse ikke er blokkert.

Brannvarslingsanlegg

Kontroller ved testknapp eller med røyk/gass om røykvarslere eller alarmanlegget fungerer. Informer om behovet for flere røykvarslere (som både detekterer varme og røyk). Frittstående røykvarslere bør sammenkobles. Det er viktig å teste jevnlig. Brannvarslingsanlegg krever egne rutiner for drift og vedlikehold.